ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๖๐      
 
 
 
 
 
 
 

 
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
 ผลการตัดสินภาพถ่าย หัวข้อ "ป่าในเมือง ป่าดงฟ้าห่วน"
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายประวัติ ทานะมัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี และร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ซึ่งรัฐบาลกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เป็นการแสดงออกซึ่งความภักดี โดยการทำความดี ด้วยกาย ด้วยวาจา และด้วยใจ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีโดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธี
 วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 นายประวัติ ทานะมัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมพิธีถวายราชสักการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 25 เมษายน 2559 นายประวัติ ทานะมัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษฺ์และป้องกันทรัพยากร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมไพรพะยอม โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
วันที่ 31 มีนาคม 2559 นายประวัติ ทานะมัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษฺ์และป้องกันทรัพยากร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559 ณ หอประชุมไพรพะยอม โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
วันที่ 18 มกราคม 2559 นายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ในพิธี วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมไพรพะยอม โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
 วันที่ 17 มกราคม 2559 นายประวัติ ทานะมัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ในพิธี วันพ่อขุนรามคำแพงมหาราช ณ หอประชุมไพรพะยอม โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
 วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ส่วนประสานความร่วมมือ ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า จัดการฝึกอบรม โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)โดยทำพิธีเปิด วันอังคารทึ่ 15 ธ.ค. 58 เวลา11.00 น. ที่บ้านทรายไหลแล้ง หมู่ที่ 4 ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบให้ นายสมเพชร สร้อยสระคู  ปลัดจังหวัด เป็นประธาน ผู้เป็นเกียรติร่วมพิธี ประกอบด้วยนายไพบูลย์ รัตนเจริญธรรม ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร  นายธานนท์ โสภิตชา ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ นายก อบต.นาอุดม สารวัตรใหญ่ สภ.นาอุดม กกล.รส.จว.มห. ผอ.โรงเรียนทรายไหลแล้ง
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 นายธานนท์ โสภิชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีเปิดยุทธการคืนความสุขให้ปวงประชา   คืนผืนป่าให้แผ่นดิน ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายางพาราในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ตำบลบาก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยได้รับเกียรติจากนายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม. ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี
วันที่ 28 กันยายน 2558 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) จัดกิจกรรมตามประเพณีเนื่องในวันเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้าง ประจำที่เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2555 ของข้าราชการ 1 ท่าน ลูกจ้างประจำ 3 ท่าน และพนักงานราชการ 14 ท่าน รวมทั้งสิ้น 18 ท่่าน โดยมีพิธีมอบของที่ระลึกและพิธีผูกแขนให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีนายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) เป็นประธานในพิธี พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมา บรรยากาศเป็นไปด้วยความสุขและซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง และในโอกาศนี้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้จัดการเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ต่อไป
 

นายวิทยา วานิช

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่

อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

 
 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.162.123.74
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,230,360
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com