ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๖๐      
 
 
 
 
 
 
 

 
  หน้าหลัก    %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2 
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2
 
Untitled Document

           สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง สังกัดกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เดิมชื่อสำนักงานป่าไม้เขตอุบลราชธานีเป็นหน่วยงาน
ในสังกัดของกรมป่าไม้ซึ่งจัดตั้งตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 70 ตอนที่ 81วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ.2495 โดยในเบื้องต้นมีพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบ จังหวัด คือ จังหวัดอุบลราชธานี 
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์  และที่ตั้งสำนักงานได้เช่าอาคารของราษฎรบริเวณ ถนนพโลชัย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีเป็นสำนักงานชั่วคราว 
         ในปี พ.ศ.2502 เนื่องจากเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานเพิ่มขึ้นมาก ทำให้สำนักงานบริเวณถนนพโลชัยคับแคบ ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานและการจัดเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ จึงได้ขออนุมัติเช่าสำนักงานแห่งใหม่ โดยย้ายสำนักงานมาอยู่บ้านเลขที่ 355 ถนนชยางกูร ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และได้ใช้เป็นสำนักงานชั่วคราวตั้งแต่ปี พ.ศ.2502-2527 เป็นเวลา 25 ปี ในปี พ.ศ.2519 เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานป่าไม้เขตอุบลราชธานี ได้ร่วมกันหาแนวทางเพื่อจัด Website  :  http://www.dnp9.com


           ที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานถาวร โดยแบ่งที่ราชพัสดุบริเวณ ถนนแจ้งสนิท  ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองกำกับการ ตำรวจตระเวนชายแดนเขต 3 จำนวน15 ไร่  38 ตารางวา และได้รับการอนุเคราะห์เป็นอย่างดี
ในปี พ.ศ.2520 หลังจากที่ได้เข้าไปปรับปรุงพื้นที่ ซึ่งได้รับมอบจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 3 แล้ว พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดชันสูงหากจะทำการปรับพื้นที่เพื่อสร้างสนามรอบสำนักงานต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก จึงหารือไปยังสำนักงานชลประทานเขต 5 เพื่อขอใช้พื้นที่ที่อยู่ติดกันและได้รับการอนุเคราะห์ โดยจังหวัดอุบลราชธานีได้อนุมัติให้สำนักงานป่าไม้เขตอุบลราชธานี เข้าไปดำเนินการในที่ราชพัสดุ เลขที่ 15618  พื้นที่ 30 ไร่  2 งาน  45.3 ตารางวา รวมพื้นที่ได้รับการอนุเคราะห์จากทั้งสองหน่วยงานดังกล่าว เป็นจำนวน 45 ไร่  2 งาน  83.3 ตารางวา  ภายหลังได้แบ่งพื้นที่ให้สถานีพัฒนาที่ดินเขต 4 จำนวน 11 ไร่ 3 งาน  8 ตารางวา จึงยังเหลือพื้นที่ ในปัจจุบัน  33 ไร่  3 งาน 75.3 ตารางวา

              หลังจากที่ได้รับการอนุเคราะห์พื้นที่ดังกล่าวแล้ว  สำนักงานป่าไม้เขตอุบลราชธานีได้ดำเนินการเข้าปรับปรุงพื้นที่พร้อมทั้งวางแปลนก่อสร้างสำนักงานเสนอต่อกรมป่าไม้เพื่อของบประมาณ แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติในปี ที่ดำเนินการ กระทั่งปี พ.ศ.2526 กรมป่าไม้ได้ประกาศประมูลการก่อสร้างสำนักงานป่าไม้เขต 3 แห่ง คือ สำนักงานป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานป่าไม้เขตนครศรีธรรมราช และสำนักงานป่าไม้เขตอุบลราชธานี  ในวงเงิน 4,200,000 บาท โดยการก่อสร้างอาคารสำนักงานป่าไม้เขตอุบลราชธานี  มีผู้ประมูลในวงเงิน 2,200,000 บาท และเริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2526 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2527  ภายหลังจากการก่อสร้างอาคารสำนักงานป่าไม้เขตอุบลราชธานี บริเวณถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในกลางปี พ.ศ.2527 

     ต่อมาในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2528 จึงได้ฤกษ์เปิดสำนักงาน ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 
ได้มีพระราชกฤษฎีกา เล่มที่ 118 ตอนที่ 91 ก ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2545 จัดตั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               ทำให้กรมป่าไม้เดิมถูกแบ่งโครงสร้างออกเป็น 3 หน่วยงาน คือ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานป่าไม้เขตอุบลราชธานีได้โอนมาสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักบริหารจัดการในพื้นที่อนุรักษ์ 8 จนกระทั่งปี พ.ศ.2549 ได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่อีกครั้งเป็นสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) จนถึงปัจจุบัน

 

 

นายวิทยา วานิช

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่

อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

 
 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.162.123.74
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,230,383
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com